Secrets in You

cropped-PINK-3.png
Een depressie is  voor iedereen een keer onvermijdelijk. Ik durf te zeggen dat door alle mentale aandoeningen een rode draad loopt die enige verlichting kan geven, en dat is acceptatie van wat is. Hier bedoel ik mee dat de druk dan “verlicht” waardoor je de kracht weer kan opbrengen om met jezelf aan de slag kan met of zonder hulp. Soms is het gewoon even wat het is. Je kan dan even niet meer. Verzetten heeft dan weinig zin,  sterker nog het maakt alles alleen nog maar erger. Ga die donkerte maar eens in om te onderzoeken wat er met jou aan de hand is.  Buiten het feit dat je je somber voelt kan je echt nog wel een serieus gesprek aan gaan met jezelf. Neem de tijd om te vragen en te voelen, elke gedachten die in je opkomt is het antwoord op de vraag die je stelt…probeer te luisteren zodat je de emmer zachtjes kan leeg laten lopen. Hou er rekening mee dat het vollopen van zo een emmer waarschijnlijk maanden, misschien zelfs jaren heeft geduurd, dan kan  je ook niet verwachten dat deze in een middag weer leeg is. Probeer wel je uiterste best te doen om hieraan te werken en besef hierbij dat de mooie kant hiervan is  dat je hele belangrijke levenslessen gaat leren.

De lagen van een Depressie:

Depressie is een complexe en ingrijpende aandoening die diep geworteld is in de menselijke psyche. Net zoals een ui verschillende lagen heeft, heeft ook depressie diverse facetten die het begrip ervan bemoeilijken. In deze blog zal ik  proberen om de verschillende lagen van depressie verkennen, en trachten over te brengen hoe deze samenwerken om een verpletterende impact te hebben op het leven van mensen.

Emotionele Laag:

De meest voor de hand liggende laag van depressie is de emotionele laag. Mensen met depressie ervaren vaak intense gevoelens van verdriet, wanhoop en hopeloosheid. Deze emoties kunnen diep geworteld zijn en lijken soms geen duidelijke aanleiding te hebben. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze emotionele laag slechts het topje van de ijsberg is en dat er veel meer schuilgaat achter de oppervlakte.

De Cognitieve Laag:

Onder de emotionele laag bevindt zich de cognitieve laag. Depressie beïnvloedt vaak het denkproces van een persoon, resulterend in negatieve gedachten en zelfkritiek. Individuele gedachten kunnen vastlopen in een cyclus van negativiteit, waardoor het moeilijk wordt om positieve perspectieven te omarmen. Het veranderen van deze denkpatronen is een cruciaal aspect van de behandeling van depressie.

De Fysieke Laag:

Depressie beïnvloedt niet alleen de geest, maar ook het lichaam. Vermoeidheid, slaapstoornissen en veranderingen in eetgewoonten zijn veelvoorkomende fysieke symptomen. Deze symptomen dragen bij aan de lagen van depressie door het dagelijks functioneren van een individu te beïnvloeden.

De Sociale Laag:

De sociale laag van depressie heeft betrekking op de invloed van deze aandoening op persoonlijke relaties. Mensen met depressie kunnen zich geïsoleerd voelen, worstelend met het begrijpen en uiten van hun emoties aan anderen. Dit kan leiden tot afstand nemen van vrienden, familie en sociale activiteiten, waardoor de cyclus van depressie wordt versterkt Het is belangrijk dat je er met je naaste over praat voordat je het te lang door laat gaan, zo heb je zelf een uitlaatklep en weten zij ook wat er met je aan de hand is zo heb je alvast begrip naar elkaar.

De Cruciale laag:

Diep begraven onder alle andere lagen bevindt zich de belangrijkste  laag. Mensen met depressie kunnen zich afvragen over de zin van het leven en hun eigen bestaan. Deze belangrijkste vragen kunnen de depressie verder compliceren en het moeilijk maken om een gevoel van doel en betekenis te vinden. Terwijl je moet beseffen dat dit zeker geen slecht iets is, als je tijdens al die zware gevoelens een balans probeert te houden kan je zien dat een depressie je kan helpen het beste uit jezelf te halen wat dus nog niet tot uiting is gekomen. Als je er op de juiste manier mee omgaat, dus niet als je gaat zwelgen in zelfmedelijden ( wat echt wel even mag, sterker nog soms is het gewoon even lekker) danga je daar nooit komen. De meeste mensen inclusief mijzelf hebben geleerd om altijd maar positief en gelukkig te zijn  wat uiteraard een hele grote druk geeft. Een groot gedeelte van de wereld bestaat uit social media waarop iedereen in elkaars leven kan kijken,  waarin de ene persoon zich vaak nog mooier voordoet dan de ander. Terwijl er helemaal niets mis is met de andere zijde, de belangrijkste lessen en de meeste groei,  haal je uit pijn en verdriet niet perse uit geluk. In de donkerte kom je namelijk het dichts bij je zelf en dat is de essentie van het leven. Dit is het stukje wat de meeste mensen niet aan willen gaan, begrijpelijk maar je zult zien dat je dit niet had willen missen.

Het Pellen van de Lagen:

Het begrijpen van de verschillende lagen van depressie is een cruciale stap naar herstel. Het vergt geduld, begrip en soms professionele begeleiding om deze lagen een voor een af te pellen. Door te erkennen dat depressie meer is dan alleen een emotionele toestand, kunnen we als samenleving meer compassie tonen en effectieve ondersteuning bieden aan degenen die hiermee worstelen. Depressie is een onbekende en vaak verwarrende aandoening als je hier voor het eerst mee te maken krijgt. Depressie is een complexe aandoening en heeft geen eenvoudige oorzaak. Het kan ontstaat als gevolg van een combinatie van genetische, biologische, omgevings- en psychologische factoren. Hier zijn enkele van de belangrijkste factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van depressie,

Genetica: Mensen met een familiegeschiedenis van depressie hebben mogelijk een genetische aanleg voor de aandoening. Erfelijkheid lijkt een rol te spelen, maar het is niet de enige factor. Maar misschien wel de makkelijkste om op te lossen omdat je ervan kan leren.

Chemische onevenwichtigheden in de hersenen: Depressie wordt vaak geassocieerd met onbalans in de neurotransmitters, de chemische boodschappers in de hersenen. Serotonine, dopamine en noradrenaline zijn neurotransmitters die betrokken zijn bij stemming en emotie, en verstoringen in hun niveaus kunnen bijdragen aan depressieve symptomen. Als dat zo is kan dat gemeten worden, meestal duurt dit proces langer. Er zijn dingen die je al zelf kunt proberen.. Zorg voor een gebalanceerd dieet met voldoende eiwitten, tyrosine (een aminozuur dat betrokken is bij de productie van dopamine), en voedingsmiddelen rijk aan vitaminen en mineralen. Bananen, avocado’s, noten, zaden en peulvruchten zijn enkele voorbeelden.  Ook heel belangrijk is lichaamsbeweging, slaap, zonlicht en bijvoorbeeld muziek luisteren waar je van houdt. Een extremer middel is maar erg  helend is bijvoorbeeld een ijsbad  je dopaminelevel gaat twee en een half keer omhoog en houdt dat de hele dag aan. Maar raadpleeg daarvoor altijd een eerst een arts en/of een professional.

Biologische factoren: Andere biologische factoren, zoals hormonale veranderingen, kunnen ook een rol spelen bij het ontstaan van depressie. Bijvoorbeeld, postnatale depressie wordt vaak toegeschreven aan hormonale veranderingen na de bevalling.

Psychologische factoren: Persoonlijke kenmerken en persoonlijkheidstrekken kunnen het risico op depressie verhogen. Bijvoorbeeld, mensen met een laag zelfbeeld, perfectionisme of een neiging tot negatief denken kunnen vatbaarder zijn. Dit zijn ook weer de factoren die diepere lagen door moeten gaan, het komt uit een verleden die definieert jou nu niet meer. Jij bent jou unieke jij, die jou liefde nodig heeft en verdient. Jij bent in het NU en nu heb jij de regie.

Traumatische gebeurtenissen: Ernstige stressvolle gebeurtenissen, zoals verlies van een dierbare, ernstige ziekte, werkloosheid, relatieproblemen of traumatische ervaringen, kunnen depressieve symptomen triggeren. Chronische ziekten: Sommige lichamelijke aandoeningen, zoals chronische pijn of langdurige ziekten, kunnen het risico op depressie verhogen. Medicijnen en drugsgebruik: Het gebruik van bepaalde medicijnen of drugs kan depressieve symptomen veroorzaken of verergeren.

Omgevingsfactoren: De omgeving waarin iemand leeft, kan ook een rol spelen. Bijvoorbeeld, een gebrek aan sociale steun, onstabiele familierelaties, een narcistische relatie of blootstelling aan chronische stress kan het risico op depressie vergroten.

 

Het is belangrijk op te merken dat depressie een zeer individuele ervaring is en dat niet iedereen die wordt blootgesteld aan deze risicofactoren perse depressief wordt. Bovendien kunnen mensen zonder duidelijke risicofactoren toch depressie ontwikkelen. Het begrijpen van de complexe interactie tussen deze verschillende factoren is een uitdaging voor wetenschappers en clinici, maar het erkennen van de veelzijdigheid van depressie is een belangrijke stap naar effectieve behandeling en ondersteuning. De gevoelens van intense somberheid en het algemene gevoel van zich rot voelen tijdens een depressie kunnen voortkomen uit een complex samenspel van biologische, psychologische en sociale factoren.

 

Een depressie kan gevaarlijk worden als het leidt tot ernstige symptomen die het dagelijks functioneren aantasten en het welzijn van een persoon bedreigen. Hier zijn enkele indicatoren dat een depressie ernstig is en dringende aandacht vereist:

Suïcidale gedachten: Als iemand suïcidale gedachten heeft, zoals het verlangen om zichzelf iets aan te doen of expliciete plannen heeft gemaakt voor zelfbeschadiging, is dit een ernstig en onmiddellijk risico. In dergelijke gevallen is het essentieel om onmiddellijk professionele hulp in te schakelen.

Zelfverwaarlozing: Ernstige depressie kan leiden tot zelfverwaarlozing, waarbij een persoon niet langer voor zichzelf zorgt, bijvoorbeeld door te stoppen met eten, drinken of medicijnen nemen. Extreme emotionele uitputting: Als de depressie leidt tot extreme emotionele uitputting en lethargie, waarbij zelfs dagelijkse activiteiten onmogelijk lijken, is dit een indicatie van ernstige depressie.

Psychotische symptomen: Soms kan depressie gepaard gaan met psychotische symptomen, zoals hallucinaties of waanideeën. Dit verhoogt het risico en vereist onmiddellijke professionele interventie.

Verergering van lichamelijke symptomen: Als de fysieke symptomen van depressie ernstiger worden, zoals ernstige slapeloosheid, gewichtsverlies of toename van lichamelijke klachten, kan dit duiden op een verslechtering van de toestand. Onvermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren: Als iemand niet in staat is om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals werk, school of zelfzorg, vanwege de ernst van de depressie, kan dit als gevaarlijk worden beschouwd.

Het is van cruciaal belang dat mensen met depressieve symptomen of hun naasten professionele hulp zoeken zeker als er tekenen zijn van een potentieel gevaarlijke situatie. Het raadplegen van een huisarts, psychiater of andere geestelijke gezondheidsprofessional is de eerste stap om een passende beoordeling en behandeling te krijgen. In noodsituaties, zoals bij suïcidale gedachten, is onmiddellijke hulp nodig via noodnummers voor geestelijke gezondheidszorg of spoedeisende hulp. Het is belangrijk om de ernst van depressie serieus te nemen en snel actie te ondernemen om de veiligheid van de persoon te waarborgen. Het accepteren van een depressie als een reële en uitdagende situatie is een belangrijke stap in het omgaan met deze aandoening.

 

Acceptatie betekent niet dat je berust in het feit dat je altijd depressief zult blijven, maar het verwijst eerder naar het erkennen van de realiteit van je huidige toestand.

Deze erkenning kan een positieve invloed hebben op het herstelproces om verschillende redenen:

Vermindering van zelfoordeel: Depressie gaat vaak gepaard met negatieve gedachten over jezelf. Door de aandoening te accepteren, kun je beginnen met het verminderen van zelfoordeel en begrijpen dat depressie een teken van je lichaam en geest is dat het genoeg is dat je emmer vol zit, het is geen teken van zwakte. Toegang tot hulpbronnen: Acceptatie opent de deur naar het zoeken van hulp en ondersteuning. Het kan je aanmoedigen om professionele hulp te zoeken.

Realistische doelen stellen: Acceptatie helpt bij het stellen van realistische doelen voor herstel. Het betekent niet dat je geen verbetering kunt verwachten, maar het helpt om haalbare stappen te zetten en de verwachtingen aan te passen aan wat realistisch is voor jou op dat moment. Het verminderen van innerlijke strijd: Het verzetten tegen depressieve gevoelens kan de emotionele last verhogen. Acceptatie betekent niet dat je passief moet zijn, maar het kan helpen bij het verminderen van innerlijke strijd en het vrijmaken van energie voor positieve actie.

Emotionele ruimte creëren: Acceptatie kan emotionele ruimte creëren voor het ervaren van andere emoties naast verdriet, zoals hoop, vreugde en compassie. Het betekent niet dat deze positieve emoties onmiddellijk zullen verschijnen, maar het opent de mogelijkheid voor een breder scala aan gevoelens.

Om het samen te vatten zul je veranderen door een depressie, persoonlijk vindt ik dat ten goede want uiteindelijk kom je altijd tot je diepere zelf, en blijf je niet op de automatische piloot staan van het leven.

                  GOOD THINGS NEVER COME FROM COMFORT ZONES
ChatGPT


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *