Secrets in You

cropped-PINK-3.png
Stoïcisme

Is een oude filosofisch methode die zich richt op het ontwikkelen van innerlijke kracht en veerkracht  bij uitdagingen en moeilijkheden. Deze filosofie kan een waardevol hulpmiddel zijn voor mensen die te maken hebben met mentale problemen, omdat het hen kan helpen om beter om te gaan met hun emoties en gedachten.

Stoïcisme en Mentale Gezondheid

Mentale aandoeningen zijn vaak een ingrijpende en uitdagende realiteit voor velen van ons. Het kan voelen alsof we gevangen zitten in een voortdurende storm van emoties en gedachten die ons overweldigen. Maar wat als we een eeuwenoude filosofie kunnen gebruiken om ons te helpen omgaan met deze uitdagingen? Stoïcisme, een oude Griekse filosofische methode , biedt ons waardevolle inzichten en praktische benaderingen om veerkracht op te bouwen en mentale gezondheid te bevorderen, zelfs in de moeilijkste tijden.

Wat is Stoïcisme?

Marcus Aurelius, was een Romeinse keizer die regeerde van 161 tot 180 na Christus. Hij is vooral bekend in het kader van het stoïcisme vanwege zijn persoonlijke filosofische geschriften.

Marcus Aurelius werd vaak beschouwd als een van de belangrijkste stoïcijnse filosofen van de Romeinse keizertijd. In zijn “Meditations” reflecteert hij op verschillende aspecten van het stoïcisme en hoe hij deze filosofie toepaste in zijn dagelijks leven als keizer. Zijn geschriften bieden inzicht in hoe stoïcijnse principes kunnen worden gebruikt om innerlijke vrede te bereiken,  krachtige eigenschappen na te streven en het hoofd te bieden aan de uitdagingen van het leven.

Stoïcisme is een filosofische ontwikkeling die ontstond in het oude Griekenland en later populair werd in het Romeinse Rijk. Het centrale idee van stoïcisme is dat we geen controle hebben over externe gebeurtenissen of omstandigheden, maar wel over onze reacties en gedachten. Door onze reacties te beheersen en te focussen op eigenschappen zoals wijsheid, moed, rechtvaardigheid en zelfbeheersing, kunnen we innerlijke vrede bereiken, ongeacht wat er om ons heen gebeurt. Stoïcisme heeft in de moderne wereld aan populariteit gewonnen vanwege zijn praktische en effectieve methoden om met stress, uitdagingen en emoties om te gaan. Er zijn heel veel methodes en hulpmiddelen om met moeilijke dingen om te gaan. En niet iedereen is hetzelfde neem van alles wat, of van een methode alles….wat voor jou het beste aanvoelt.

Stoïcisme en Mentale Aandoeningen

Hoe kunnen we stoïcisme toepassen in het omgaan met mentale aandoeningen? Hier zijn enkele principes die kunnen helpen:

 1. Acceptatie van oncontroleerbare factoren: Stoïcisme leert ons om de dingen te accepteren die buiten onze controle liggen. Bij mentale aandoeningen kunnen we de chemische processen in onze hersenen niet direct beheersen, maar we kunnen wel leren om onze reacties op die processen te beheersen. Dit betekent dat we de aandoening niet hoeven te omarmen, maar wel kunnen accepteren dat het een deel van ons leven is. Accepteer wat je niet kunt veranderen.
 2. Het onderscheid tussen wat binnen en buiten onze controle ligt: Stoïcisme moedigt ons aan om onderscheid te maken tussen wat binnen onze controle ligt (onze gedachten, overtuigingen en reacties) woorden hebben kracht, en wat buiten onze controle ligt (andermans gedrag, externe gebeurtenissen). Door onze energie te richten op zaken die we kunnen beïnvloeden, kunnen we onze veerkracht vergroten en stress verminderen.
 3. Leef hoe jij wilt: Stoïcisme benadrukt de waarde van een goede eigenschap zoals moed, wijsheid en zelfbeheersing. Bij mentale aandoeningen kunnen we deze eigenschappen toepassen door moedig de uitdagingen aan te gaan, wijsheid te gebruiken om effectievere copingstrategieën te ontwikkelen en zelfbeheersing te ontwikkelen bij het omgaan met intense emoties. Bij elke overwinning ook al is het een stapje bouw je zelfvertrouwen op.
 4. Dagelijkse reflectie en zelfonderzoek: Stoïcisme moedigt dagelijkse reflectie en zelfonderzoek aan om innerlijke groei te bevorderen. Dit kan nuttig zijn voor mensen met mentale aandoeningen, omdat het hen helpt om bewust te worden van hun gedachten en emoties, en om stappen te zetten om negatieve patronen te doorbreken. Hierbij is je comfort zone vergroten niet de bedoeling. Het je zo prettig mogelijk maken om tegemoet te komen aan bijvoorbeeld je angst, werkt al heel snel in de hand dat het al heel gauw moeilijk word om weer mee te komen in de dagelijkse bezigheden waar je voorheen van genoot.
 5. Het ontwikkelen van dankbaarheid: Stoïcisme leert ons om dankbaarheid toe te passen voor wat we hebben, zelfs in tijden van moeilijkheid. Dit kan een krachtige manier zijn om onze geest te richten op positieve aspecten van ons leven, zelfs als we met mentale aandoeningen worstelen. Het is ook een positieve bijdrage aan je onderbewustzijn, het is even wennen misschien, maar probeer elke dag een aantal dingen te benoemen waar je dankbaar voor bent. Onbewust gebeurt er dan iets in je waardoor je steeds minder de dingen gaat benoemen waar je niet dankbaar voor bent. Het is een bewustwording.

   

  Een belangrijke copingstrategie die voortkomt uit het stoïcisme is de “stoïcijnse meditatie op vooraf bepaalde rampen” (premeditatio malorum). Deze strategie houdt in dat je jezelf voorstelt en voorbereidt op mogelijke tegenslagen en uitdagingen die zich kunnen voordoen in je leven. Het doel is om je mentaal voor te bereiden op moeilijkheden, zodat je er minder door wordt overweldigd wanneer ze zich daadwerkelijk voordoen. Hier is hoe het werkt:

  1. Identificeer mogelijke moeilijkheden: Neem de tijd om na te denken over mogelijke tegenslagen, obstakels of stressvolle situaties die zich in de toekomst kunnen voordoen. Dit kunnen zowel kleine dagelijkse uitdagingen als grotere levensveranderingen zijn.
  2. Visualiseer de situaties: Beeld je levendig in hoe deze situaties eruit zouden zien en welke emoties ze zouden kunnen oproepen. Probeer jezelf voor te stellen dat je geconfronteerd wordt met de moeilijkheden en hoe je zou reageren.
  3. Bereid je mentaal voor: Terwijl je de situaties visualiseert, oefen je in het kalm blijven en het toepassen van stoïcijnse principes zoals acceptatie van oncontroleerbare factoren en het onderscheid tussen wat binnen en buiten je controle ligt. Visualiseer jezelf met zelfbeheersing, wijsheid en moed in het omgaan met deze uitdagingen.
  4. Ontwikkel een plan: Bedenk mogelijke strategieën en acties die je zou kunnen ondernemen om met de moeilijkheden om te gaan. Dit kan variëren van praktische stappen tot het aanpassen van je mindset en reacties.

   

  Deze strategie helpt je om beter voorbereid te zijn op tegenslagen en kan helpen om angst en stress te verminderen wanneer ze zich voordoen. Het is belangrijk op te merken dat het doel niet is om pessimistisch te worden of je zorgen te maken over alles wat mis zou kunnen gaan, maar eerder om mentale veerkracht op te bouwen en je voor te bereiden op de onvermijdelijke uitdagingen van het leven. Stoïcisme moedigt aan om te anticiperen op obstakels zonder de innerlijke rust en kalmte te verliezen die kenmerkend is voor een stoïcijnse levenshouding.

Conclusie

Het toepassen van stoïcisme in het omgaan met mentale aandoeningen kan een waardevolle benadering zijn om veerkracht op te bouwen en innerlijke vrede te vinden. Door de principes van stoïcisme te integreren in ons dagelijks leven, kunnen we leren om effectiever om te gaan met de uitdagingen die mentale aandoeningen met zich meebrengen. Hoewel stoïcisme geen wondermiddel is, kan het ons helpen om beter gewapend te zijn tegen de stormen van het leven.

Als je worstelt met mentale gezondheidsproblemen, is het altijd belangrijk om professionele hulp te zoeken en te praten met een gekwalificeerde therapeut of psychiater. Stoïcisme kan een waardevolle aanvulling zijn op professionele behandeling, maar het moet niet worden beschouwd als een vervanging ervan. Samen kunnen deze benaderingen je helpen om je mentale gezondheid te verbeteren en een rijker, bevredigender leven te leiden.

ChatGPT

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *